За работодатели

For Employers

MG Consult HR – Портфолио

работодатели HR консултации

 

MG Consult HR ще отговори на високите стандарти на Вашата компания за наемане на успешни служители, ще допринесе за развитието на организационната култура и функционалности, както и за осъществяването на финансовите Ви цели.

MG Consult HR е Вашият предпочитан партньор, защото:

 • Познаваме и следим тенденциите на пазара на труда в България във всички браншове;
 • Имаме успешен мениджърски и експертен опит в областта на организацията и управлението на човешките ресурси в производството, финансовата сфера, търговията, държавната администрация;
 • Нашите експерти имат над 17 години опит в създаване и прилагане на политики в областта на управлението на човешките ресурси в реалния бизнес;
 • Прилагаме най-новите психологически методи за подбор на персонал;
 • Чрез нас ще получите достъп до широка мрежа от външни консултанти (партньори) с различна експертиза в областта на човешките ресурси и организационното развитие.

Ние сме надежден и лоялен партньор за развитие на Вашия бизнес, защото сме готови да съдействаме за постигането на финансовите Ви цели и осъществяване на Вашите бизнес идеи:

Нашите услуги:

 • Директно привличане на мениджъри и специалисти (хетхънтинг, екзекютив сърч),
 • Мотивиране на топ експерти в определената професионална област за промяна и кариерно развитие във Вашата компания,
 • Подбор на персонал – за експертни и мениджърски позиции,
 • Център за оценка,
 • Организационно консултиране и индивидуално консултиране на мениджърите, за повишаване мотивацията на служителите,
 • Анализ на средата и изследване на екипите в организацията,
 • Разработване на политики за организация и управление на човешките ресурси във фирмата (анализ на организацията, анализ на комуникационните канали, оптимизиране на фирмената структурата, анализ на работата, разработване на функционални характеристики и длъжностни характеристики, разработване на системи за оценка на персонала, системи за управление на възнаграждението и придобивките),
 • Обучения за развитие на компетенциите,
 • Професионални обучения,
 • Тим билдинг.
MG Consult HR © 2013 All Rights Reserved, Development by IG Designers