За нас

MG Consult HR е консултантска компания, която предоставя услуги в сферата на човешките ресурси. С използването на най-модерни и съвременни методи и инструменти от трудовата и организационната психология, предлагаме успешни решения за:

 • развитие на организацията;
 • управление и развитие на човешките ресурси в компаниите;
 • управленско и организационно консултиране;
 • подбор и оценка на персонал;
 • директно привличане на мениджъри и специалисти;
 • изграждане на системи за мотивация на персонала;
 • кариерно консултиране;
 • обучения за развитие на компетенциите.

Предлагаме на нашите клиенти както индивидуални услуги, така и услуги на корпоративно ниво и подпомагаме реализирането на бизнес идеите на предприемачите.

Нашата мисия

Усъвършенстване на бизнес средата като реализираме идеите на предприемачите, уважаваме автономността на всеки, независимо от ролята му в бизнеса, приемаме различията и съдействаме за промяна в отношенията за постигане на успех.

Нашата цел

Да сме най-предпочитан партньор за консултиране на бизнеса от всички браншове за привличане на най-подходящите мениджъри и експерти, повишаване мотивацията на служителите и постигане на висока печалба.

Към какво се стремим

Да съдействаме за реализирането на бизнес идеите на предприемачите в България като самоусъвършенстваща се организация, която:

 • развива споделено знание, чрез изграждане на мрежа от експерти, независимо от възраст, културни различия и област на експертиза, които да споделят своя опит и ентусиазъм;
 • е най-добър медиатор между работодатели и служители, като предвижда промените в бизнес средата и въвежда иновации в отношенията за повишаване на печалбата;
 • е най-предпочитана компания за подпомагане на бизнеса за успешен подбор на персонал и хетхънтинг на таланти при спазване на уважение, автономност, усъвършенстване и успех на бизнеса;
 • е готова да посрещне финансовите цели на собствениците;
 • е бизнес партньор за осъществяване на идеите на предприемачите.

 За Вас работодатели и предприемачи

Ние сме надежден и лоялен партньор за развитие на Вашия бизнес.

MG Consult HR ще отговори на високите стандарти на Вашата компания за наемане на качествени служители, същевременно ще допринесе за развитието на Вашата организационна култура и функционалности.

MG Consult HR © 2013 All Rights Reserved, Development by IG Designers