Споделено знание

Споделено знание

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТРАНСТВАЩИЯ КАРИЕРИСТ… ПРИНЦИП #4

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТРАНСТВАЩИЯ КАРИЕРИСТ… ПРИНЦИП #4 Пробуждане на сърцето  „……Зейфод нервно се запъти по посока на моста. Там поне би чувствал нещата под контрол. Той отново спря. Струваше му се, че би било ужасно добре самият той да бъде под контрол. Първият шок в онзи момент, припомни си той, беше откритието, че всъщност има душа. […]

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТРАНСТВАЩИЯ КАРИЕРИСТ …. ПРИНЦИП #3

    

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТРАНСТВАЩИЯ КАРИЕРИСТ … ПРИНЦИП #2

Разрушаване на статуквото “ — Искам да ви изясня някои факти. Имате ли представа колко ще пострада онзи булдозер и какви ще бъдат последствията за него, ако наредя да мине право през вас? — Какви? — попита Артър. — Съвсем никакви — отвърна мистър Просър.” Из „Пътеводител на галактическия стопаджия“ В предходната статия по темата […]

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТРАНСТВАЩИЯ КАРИЕРИСТ…Принцип #1

Дефинирайте работата, за която сте родени. „Историята на всяка велика галактическа цивилизация преминава през три различни и ясно очертани периода: Оцеляване, Любознателност и Изтънченост, известни също и като периодите „Как?“, „Защо?“ и „Къде?“. Например първият период би могъл да се характеризира с въпроса „Как да се нахраним?“, вторият с въпроса „Защо се храним?“, а третият […]

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТРАНСТВАЩИЯ КАРИЕРИСТ

„Тази планета има — или по-точно имаше един проблем: почти всички хора, живеещи на нея, през по-голямата част от живота си се чувстваха нещастни. Много бяха предложенията за решаването на този проблем, но повечето се отнасяха до движението на едни малки зелени късчета хартия. И това е много странно, защото, общо взето, тези малки зелени […]

MG Consult HR © 2013 All Rights Reserved, Development by IG Designers