Споделено знание

Споделено знание

Обучение и развитие – Mobile Learning

От цветята, бонбоните и разлятата вода от менчета останаха само хартийки, разпилян здравец и малко пара. Учениците и по-развълнуваните им родители свалиха официалните рокли и костюми и се събудиха отново в динамичната реалност, в която ставаш в 5:30, за да тръшкаш врати и деца, да си миете зъбите, да си цапате пижамите и да последва […]

ПРИНЦИП #5 Въпросът никога не е в парите

ПРИНЦИП #5 Въпросът никога не е в парите „ – Виждаш ли – каза Зейфод съвсем безгрижно, – дойдох тук отчасти от любопитство, отчасти от жажда за приключения, но най-вече заради парите и славата. Форд го изгледа изпитателно. Остана с твърдото убеждение, че Зейфод няма ни най-малка представа какво прави тука.“ „Пътеводител на галактическия стопаджия“ […]

13-ТЕ ГРАДА С НАЙ-ДОБЪР БАЛАНС МЕЖДУ ПОЧИВКА И РАБОТА

13-ТЕ ГРАДА С НАЙ-ДОБЪР БАЛАНС МЕЖДУ ПОЧИВКА И РАБОТА   

Анкета – IT Recruitment

Анкета – IT Recruitment Вашето мнение е важно за нас! MG Consult HR провежда проучване на желанията, интересите и нагласите на експертите от технологичния сектор.

Как да използваме техниките за успешни продажби, когато трябва да „продадем“ нашите знания и умения?

Една от книгите, които са ми направили най-силно впечатление и са допринесли за развитието на професионалните ми умения по успешни продажби е: “How to Master The Art of Selling” от Том Хопкингс. Когато си в началото на своята кариера и тепърва развиваш продажбените си умения, всяка една информация е важна и носи добавена стойност за […]

MG Consult HR © 2013 All Rights Reserved, Development by IG Designers