Кариерно консултиране

Кариерно консултиране

Къде и как да продължа образованието си? Коя професия е най – подходяща за мен – какво мога, от какво се интересувам, какво е важно за мен?  Какви са изискванията на работодателите, какви са възможностите за моята реализация, как да се представя успешно от самото начало? Не харесвам работата си…Как да сменя професията си?  От какви допълнителни квалификации се нуждая, за да постигна целите си? Как да подобря уменията си, как да вземам по-добри решения , да планирам и управлявам за кариерата си?

Това са въпроси, които всеки от нас си задава в определени етапи от живота си…

Кариерно консултиране е процесът, в рамките на който специализирано лице, наречено кариерен консултант, предлага съдействие в съответствие с нуждите, нагласите и персоналните характеристики на друго лице, което получава тази помощ, за да може да вземе добри решения за професионалния си и личен живот.

Основна задача на кариерния консултант е да улесни Вашия достъп до възможностите за професионална реализация и да Ви окаже съдействие в процеса на Вашето кариерно развитие.

Консултантът не предлага начини за действие, не да дава преки съвети или не стига до кардинални изводи от Ваше име. Кариерният консултат се води от Вашите умения, знания и възможности.

 Какво е кариeрно развитие?

Развитие през целия живот.

От началото на 80-те години думата “кариера” (career) започва да се използва вместо “професия” (vocation или occupation) тъй като се смята, че тя обозначава по-всеобхватна концепция. Развитието в кариерата не приключва само със завършване на дадена образователна степен или с постъпването на работа.

Компаниите рядко изпитват необходимост да насочват професионалния път на служителите си, отговорността е в ръцете на самите работещи, а за да контролират кариерата и живота си, те се нуждаят от променящи се професионални умения.

Кариерното развитие е процес, който се развива през целия житейски път на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответната личност избира.

 Защо да използвам услугата кариерно консултиране?

Тенденциите в пазара на труда се изменят изключително бързо. Ако в миналото хората са насочвали развитието си в зависимост от образованието и придобитата специалност, то в днешно време индивидът притежава свободата да избере сам.

Многообразието от избори затруднява вземането на решение. В един момент човек се озовава в ситуация, в която не може да разбере защо не се чувства удовлетворен, защо не е задоволен от живота си, защо е объркан или в безизходица…..

Митовете за работата, допринасяща само за материалното благосъстояние, се намират в историята и на дневен ред е въпросът за баланс между личния и професионалния живот.

Понякога тази задача се оказва прекалено трудна. В този момент човек има нужда от съветник и партньор, който да го насочи към онези професионални сфери, които ще отговорят както на професионалните му изисквания, така и на личните предпочитания.

За кого е предназначена услугата кариерно консултиране?

 • Ученици и студенти, на които им предстои избор на учебно заведение, специалност и се нуждаят от съдействие за изкристализиране на желанията и предпочитанията си;
 • Завършили определена степен на образованието си хора, които търсят най-подходящата професия за тях;
 • Работещи в началото на своята кариера;
 • Работещи с дългогодишен опит, които търсят подходящо, ново или различно кариерно развитие;
 • Трайно безработни, които искат да започнат работа;
 • Всеки от Вас, който търси промяна и си задава въпросите:„ Какъв в действителност искам да бъда, кое е онова нещо, което харесвам да правя и ме кара да се чувствам добре? Какво и как да променя в своя живот, за да бъда удовлетворен от това , което правя?”

Как може да Ви помогне кариерният консултант?

Сертифицирани кариерни консултанти от екипа на MG Consult HR ще Ви подпомогнат с:

 • Анализ на ситуацията / актуалното състояние на пазара на труда/;
 • Анализ на Вашите личностни характеристики, знания, интереси, умения и компетенции;
 • Насочване към най-добрият избор на професия или промяна на работата на база на Вашия психологически профил;
 • Изготвяне на план за действие и консултиране на всеки етап;
 • Реализиране на желаното от Вас кариерно развитие.

 

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  MG Consult HR © 2013 All Rights Reserved, Development by IG Designers